فک کن

یه صحنه خنده دار

فک کن آبدارچی شرکت به خاطر اون نکبت با من سرسنگین برخورد می کنه

خدایا واقعن شکرت که انقد هنوز آدم کوته فکر و بیشعور هستن

یعنی یارو فک میکنه چقدر آدم مهمیه که اگه چایی نیاره

یا نمیدونم گلدون منو آب نده

من ناراحت میشم و میشنم گریه می کنم!!!!

چقدر مردم خودشونو تحویل میگیرن

خدایا یه سر سوزن از اعتماد به نفس اونها رو به ما بده

/ 0 نظر / 26 بازدید