عوضی

به زنیکه ی عوضی گفتن بیا که کار ها رو اوکی کنی و تحویل بدی

اومده سلام که نمی  کنه

مستقیم میره توی اتاق اون جغله ها

و اصلن و ابدن با من حرف نمیزنه

داره از توی گوشام دود میزنه بیرون!!!!خدایا!!!

میرم زود خونه

میرم لیزرم و انجام میدم

بعدش میرم خونه استراحت می کنم

و فردا هم که ثبت نام دارم

نمیام اصلن!!!!!

متنفرم از مدیری که عرضه نداره که یه نیروش و سر جاش بشونه!!!!

منم این وسط کردن مترسک!!!!

هر روز یه بامبولیه!

از این زنیکه ی عوضی و بی شعور متنفرم!

/ 1 نظر / 21 بازدید
الدو

وا این یارو چشه؟ مگه شوتش نکردن بیرون؟ دیگه ناز و اداش برای چیه؟