پررویی

من با پررویی برای ترم 1درخواست میهمان دادم

و تا 5 شنبه دانشگاه مبدا قبول کرده بود

ولی دانشگاه مقصد نه

امروز دیدم زده مخالفت با درخواست از دانشگاه مبدا!

مشکلی نیس اما خوب خیلی هم راحت نیست!

باید امروز کمی پول بریزم به حساب دانشگاه که فردا انتخاب واحد کنم!

به امیـــــــــــــد خدا

/ 1 نظر / 30 بازدید